Omgevingsmanagement

Projecten: inhoud en omgeving

Een project kent twee belangrijke aspecten: de inhoud en de omgeving. En bij complexe projecten kennen deze twee een belangrijke wisselwerking. Omgevingsmanagement is erop gericht om de omgeving goed te betrekken bij het project. Om te signaleren wat andere personen of partijen willen met het project en hier constructief over te communiceren. Of juist om adequaat te reageren als er sprake is van belangentegenstellingen.

Aspecten omgevingsmanagement

Ik kan je op de volgende manieren ondersteunen bij het vormgeven van omgevingsmanagement bij jouw projecten.

  • Procesmanagement
    Wat is het verschil tussen project- en procesmanagement? En hoe betrek je de omgeving effectief bij het proces?
  • Bestuurlijke sensitiviteit
    Ontwikkel je antennes om goed in te spelen op je bestuur of je directie.
  • Procesbegeleiding
    Wanneer je met een meer procesmatige blik naar je project kijkt, krijg je andere informatie over je project. Extra informatie die je helpt om je project de goede richting op te sturen. Ik help je om instrumenten als stakeholder- of actorenanalyse, risicoanalyse, visieontwikkeling en onbevooroordeeld luisteren te gebruiken en op de juiste manier in te zetten in je project.

Natuurlijk is het mogelijk om deze onderwerpen aan te passen voor jouw team of organisatie.
Ook kan ik deze onderwerpen opnemen in een coachingstraject dat ik voor jou op maat maak. Ik kom graag een keer de mogelijkheden hiervoor met je bespreken .