Voor wie

Mijn klanten zijn technische professionals die goed zijn in hun werk en die hun projecten graag beter over het voetlicht willen brengen. En teammanagers die hun medewerkers willen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Ik help ze met o.a. met de volgende vragen:

Voor zichzelf:

 • Mijn nieuwe project is erg complex.
  Hoe hou ik overzicht?
 • Ik wacht te lang met iets vragen, bijvoorbeeld als mijn collega het druk heeft.
  Hoe kan ik dit anders doen?
 • Ik kan en doe veel dingen zelf, maar zou meer samen moeten werken.
  Hoe kom ik van Rambo naar the A-team?
 • Ik weet niet altijd goed wat ik moet zeggen. En ik durf al helemaal geen nee te zeggen.
  Hoe kan ik dit leren?
 • Ik heb last van stress.
  Hoe kan ik leren loslaten?
 • Ik heb naast mijn werk weinig tijd voor andere dingen?
  Hoe krijg ik een betere work-life balance?

Voor hun project:

 • De modeluitkomsten voorspellen iets anders dan ik uit praktijkervaring voor mijn project verwacht. Hoe kan ik toch goede maatregelen nemen?
 • De experts spreken elkaar tegen. Hoe zorg ik ervoor, dat ze (meer) op één lijn komen en we zelfs een win-win situatie kunnen creëren?
 • Andere afdelingen willen ook iets met mijn project.
  Hoe zorg ik ervoor, dat dit mijn project versterkt?

Voor hun team:

 • Door de waan van de dag blijven mijn medewerkers sommige klussen voor zich uitschuiven. Ik vind het belangrijk dat zij inzicht krijgen in onderliggende mechanismes die hierbij een rol spelen, zodat zij zelf meer grip krijgen op hun situatie.
 • Naast inhoud spelen bij dit project ook hele andere zaken een rol: stakeholders, mogelijke risico’s, visie en beleid. Ik wil graag dat mijn team het project eens vanuit een andere invalshoek benadert.
 • De mensen in mijn team zijn allemaal erg verschillend. Ik wil graag dat zij leren om deze verschillen te overbruggen, zodat zij elkaar beter weten te vinden.
 • Onze teammanagers moeten ervoor zorgen, dat medewerkers goed kunnen werken.
  Het is dus belangrijk dat zij stress-signalen goed herkennen en de juiste hulp kunnen bieden.

Voor hun medewerkers:

 • Ik wil dat mijn medewerker nee leert zeggen.
  Ik steun hem/haar ook hierin.
 • Ik wil graag dat mijn medewerker spannende dingen leert benoemen.
  Want dan zien collega’s wat er speelt en gaan ze ook helpen.
 • Mijn organisatie werkt met (nieuwe) competentieprofielen. In het afdelingsoverleg wil ik graag oefenen met mijn medewerkers hoe we dit goed in praktijk kunnen brengen.
  Ik wil graag sparren over een aansprekende oefening die ik met mijn team kan doen.